Projektjeink

TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00008:

Projekt címe: Gyógynövény-feldolgozás célú ipari park létrehozása Kajdacson
Projekt leírása:
A projekt célja egy olyan gyógynövény, zöldség, gyümölcs feldolgozására alkalmas barnamezős beruházás megvalósítása, amely együttesen biztosítja új munkahelyek teremtését, kistermelők és kisvállalatok beszállítási lehetőségének kialakítását, valamint új, magas hozzáadott értékű szolgáltatás megyébe való településének lehetőségét. A projekt megvalósítása során az Önkormányzat tulajdonában lévő fejlesztési területen kialakításra kerül a barnamezős beruházás eredményeképpen létrejövő ipari park alap infrastruktúrája és az ipari park első termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó új épülete.
Az ipari park alapinfrastruktúrájának kiépítése keretében megvalósul az iparterület víz, gáz, elektromos vezetékrendszerrel való ellátása, a párhuzamosan más pályázatból támogatandó csatornarendszerbe való opcionális bekötése vagy saját szennyvíztisztító kialakítása, valamint a terület védelmét biztosító kerítés, parkoló és a főúthoz való bekötőút kialakítása.
Támogatás összege és mértéke: 300 000 000 Ft, 100%
Megvalósítási időszak: 2017.07.01 - 2019.06.30.
Kedvezményezett neve: Kajdacs Községi Önkormányzat

TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00002:
Projekt címe: Gyógynövény-logisztikai központ létrehozása Kajdacson
Projekt leírása:
A projekt célja egy gyógynövény, zöldség, gyümölcs szárítására, fagyasztására, tárolására alkalmas 'Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai központ' megvalósítása, amely együttesen biztosítja új munkahelyek teremtését, kistermelők és kisvállalatok beszállítási lehetőségének kialakítását, valamint új, magas hozzáadott értékű szolgáltatás megyébe való településének lehetőségét. A projekt előzménye során az Önkormányzat tulajdonában lévő fejlesztési területen a TOP-1.1.1-15 pályázat keretében kialakításra kerül egy barnamezős beruházás. A létrejövő ipari park szolgáltatja az alapinfrastruktúrát jelen beruházáshoz.
A pályázat főtevékenységén belül valósul meg a Kajdacsi Gyógynövény-logisztikai központ kialakítása az ipari park első üzemcsarnokában. A pályázat keretében kialakításra kerülnek az épület üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti berendezések. Ezen belül a szárító, szellőztető berendezések, fagyasztó berendezések, a fűtési és meleg víz ellátási rendszer, a raktárhelységek és iroda helységek klimatizálása, valamint a napcellákkal kialakítandó megújuló energiahasznosító rendszer. A pályázat keretében önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül releváns az energia hatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosítása. A fejlesztéssel érintett ingatlan tetőszerkezetének legalább 30 %-a alkalmas a későbbiekben napenergia nyerésére kialakított eszközök telepítésére. A projekt keretében kiépítésre kerül az épület energia igényének egy részét biztosító nap cella rendszer is.
Támogatás összege és mértéke: 250 000 000 Ft, 100%
Megvalósítási időszak: 2017.07.01 - 2019.06.30.
Kedvezményezett neve: Kajdacs Községi Önkormányzat

Pályázatok részletes dokumentációjának megtekintése az alábbi weboldalon: top.kajdacs.hu