Kötelező közzétételi lista

   
Kajdacs Község 5 millió forint feletti szerződéseinek nyilvántartása megtekintés
Általános közzétételi lista (Szervezeti, tevékenységi, gazdaálkodási adatok) megtekintés
Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez 2023.
megtekintés